Coaliția RED

În 2013, pe măsură ce subiectul resurselor educaționale deschise ajungea în atenția din ce în ce mai multor asociații și instituții din România, Fundația pentru o societate deschisă (la acel moment se numea Fundația Soros România), Asociația pentru Tehnologie și Internet și Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România și-au propus alcătuirea unei Coaliții pentru Resurse Educaționale Deschise, numită Coaliția RED România.

Cele 3 asociații au semnat pe 30 octombrie 2013 un Memorandul de Înțelegere. Coaliția RED a organizat prima ediție a Conferinței Educație Deschisă România și a organizat mai multe întâlniri locale în a doua parte a anului 2013 și prima parte a anului 2014. După Conferință, s-au alăturat câteva persoane și organizații. Din păcate, activitatea Coaliției nu a continuat susținut.

În urma celei de-a doua ediții a Conferinței Educație Deschisă, martie 2015, am constatat că numărul celor interesați de activități comune a crescut. Fundația pentru o societate deschisă și-a propus să faciliteze relansarea Coaliției RED, inițiind un dialog între cei interesați.

Coaliției RED România i se pot alătura orice persoane sau organizații ce sprijină și promovează conceptele de Acces Deschis și Resurse Educaționale Deschise în România.

Coaliția este reprezentată în acest moment de toate persoanele fizice și juridice, care sunt asociate într-un cadru informal cu dorința de a aduce contribuții la creșterea nivelului de cunoaștere și stabilirea unui cadru de politici la nivel național. Acest nou cadru este menit să conducă la o schimbare în favoarea transparenței și a creșterii nivelului de acces la resurse educaționale deschise de calitate în România.

La nivel național în centrele universitare, în activitățile societății civile, în activitatea guvernamentală și a Președenției României, există preocupări distincte, nearmonizate în ceea ce privește educația și calitatea acesteia. Coaliția pentru Resurse Educaționale Deschise își propune să fie cadrul reglementat doar de acordul consensual al părților care se află în funcție de preocupare sau eveniment la aceeași masă de dezbatere. Acest cadru nu impune nicio obligație în afara dialogului respectuos și a respectării diversității de opinie.

Vă invităm să ne urmăriți și pe grupul de Facebook cu același nume, Coaliția RED.